เกี่ยวกับเรา

/เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา2018-11-27T03:47:12+00:00

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ในรูปแบบดิจิตอล ทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ข้อมูลจุดแวะชมท่องเที่ยวที่บริการและจัดการโดยชุมชน ข้อมูลกิจกรรมเอกลักษณ์ของชุมชน ข้อมูลการติดต่อเรือท่องเที่ยว ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวางแผนการเดินทาง และข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปทางเกษตรที่โดดเด่นเหมาะเป็นของฝาก

และเพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสน่ห์ของการท่องเที่ยวในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งมาจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคนในชุมชน โดยโครงการได้พัฒนาเว็บไซต์และแชทบอทบนเพจเครือข่ายสังคมเฟซบุ๊ก นำมาใช้เป็นสื่อกลางการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป

“ชุมชนร่วมสร้าง อย่างจิตอาสา ร่วมมือพัฒนา รากหญ้าแข็งแรง”

ปราชญ์ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

ผู้สนับสนุนข้อมูล

คุณ วันชัย สวัสดิ์แดง
คุณ วันชัย สวัสดิ์แดงผู้แทนชุมชนบ้านศาลาดิน และรองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์
ที่อยู่: 58/2 หมู่ 3 บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 081-498-6340, 034-297-099
โทรสาร: 034-297-285
คุณ ขนิษฐา พินิจกุล
คุณ ขนิษฐา พินิจกุลกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา
ที่อยู่: 31/7 หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล เทศบาลนครนครปฐม
โทรศัพท์: 081-902-4516

คุณ ประไพ สวัสดิ์โต (คุณติ๋ว)
คุณ ประไพ สวัสดิ์โต (คุณติ๋ว)เจ้าของนาบัวลุงแจ่ม
ที่อยู่: 61, หมู่ 3 ต.มหาสวัสดิ์, อ.พุทธมณฑล, นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 087-828-1892

คุณ จงดี เศรษฐอำนวย (คุณแจ๋ว)
คุณ จงดี เศรษฐอำนวย (คุณแจ๋ว)ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา และ สวนผลไม้ฯลุงบุญเลิศ
ที่อยู่: 97 หมู 1 ศาลายา อ. พุทธมณฑล นครปฐม
โทรศัพท์: 089-0571432

ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใส
ผู้ใหญ่มนูญ นราสดใสประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์
ที่อยู่: 1 บ้านสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 08-1495-9091
คุณ สร้อย ชายวันดี
คุณ สร้อย ชายวันดีเจ้าของสวนกล้วยไม้คุณสร้อย
ที่อยู่: 2/1 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 086 809 3264

ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
http://www.rmutto.ac.th/index.php?menu=executives

ที่ปรึกษาศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหิดล
โทรศัพท์: 02-441-4401-8
http://www.la.mahidol.ac.th/thaidb/

ทีมพัฒนาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

Chatchawan Kotarasu
Chatchawan KotarasuChat-bot Developer
Kittinun Aukkapinyo
Kittinun AukkapinyoChat-bot Developer
Chitipat Thabsuwan
Chitipat ThabsuwanChat-bot Developer
Kasidit Chunhachatchawhankhun
Kasidit ChunhachatchawhankhunWeb Developer
Jirat Choisaeng
Jirat ChoisaengWeb Developer
Madereen Sayo
Madereen SayoMedia Designer
Warisa Kittisupakul
Warisa KittisupakulMedia Designer

หน่วยงานพันธมิตร

Total Page Visits: 1488 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok