มะม่วงมันศาลายา

//มะม่วงมันศาลายา
มะม่วงมันศาลายา2020-12-03T09:23:35+00:00

ได้ยินแล้วต้องหัน ชื่อ “มันศาลายา”

“มันศาลายา”  เฉิดฉันมันกรุบกรอบ          ตามระบอบอีกชื่อคือ “ทูลถวาย”

เมื่อผลสุกกลิ่นหอมไม่ยอมคลาย             ผลมากมายดกดื่นร่มรื่นรมย์

มะม่วงพันธุ์ “มันศาลายา”  เป็นชื่อเดิมของมะม่วงทูลถวายทวาย มีถิ่นกำเนิดที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “มันศาลายา” เนื่องจากรสชาติของมะม่วงที่มีรสชาติมันและรสสัมผัสกรอบ มะม่วงพันธุ์ดังกล่าวมีการติดผลลักษณะเป็นพวง ลักษณะเด่นของมะม่วงพันธุ์นี้ คือ การออกดอกทะวาย (หมายถึง การออกดอกได้ตลอดทั้งปี) ติดผลง่าย เปลือกหนา และเนื้อแน่น นอกจากนี้มะม่วงพันธุ์ดังกล่าวสามารถทำให้ติดผลนอกฤดูได้ง่ายกว่าพันธุ์มะม่วงพันธุ์อื่น รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก เมื่อผลดิบหรือห่าม เปลือกจะมีสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ รสชาติจืด ผลสุกเปลือกสีเหลืองส้ม เนื้อแน่นออกแข็ง ๆ รสหวานอมเปรี้ยว ฉ่ำน้ำและมีเสี้ยนน้อย รูปร่างผลเป็นทรงรีแกมหอก หลังและอกโค้งรับกันคล้ายรูปเขี้ยวสัตว์

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารสิริวิทยา” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และทรงปลูกต้น “มะม่วงมันศาลายา” บริเวณด้านหน้าอาคารอาคารสิริวิทยา ซึ่งมะม่วงพันธุ์ “มันศาลายา” ถือเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้เศรษฐกิจของชาวอำเภอพุทธมณฑลรวมถึงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

แหล่งที่มา : สูจิบัตร “นิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ณ มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปิยาดา บุสดี. (2558). การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงในประเทศไทยโดยใช้ลำดับดีเอ็นเอ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5509032131_2595_1680.pdf

Total Page Visits: 10047 - Today Page Visits: 4
en_USEnglish
thThai en_USEnglish
This website uses cookies and third party services. Ok