มะม่วงลิ้นมังกร

//มะม่วงลิ้นมังกร
มะม่วงลิ้นมังกร2020-12-07T02:49:09+00:00

เห็นแล้วร้องว้าว ด้วยความยาวของมะม่วงลิ้นมังกร

มะม่วงลิ้นมงกร เป็นพันธุ์ที่ได้ชื่อจากรูปลักษณะของพันธุ์คือมีความเรียวยาวมากเป็นพิเศษกว่าพันธุ์มะม่วงอื่น ๆ ซึ่งมีความคล้ายกับลิ้น จนนำมาตั้งชื่อว่าลิ้นมังกร เป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป เป็นมะม่วงพันธุ์เบา คือ ติดผลง่ายและดกเต็มต้นตามฤดูกาลโดยธรรมชาติ เวลาติดผลจะเป็นพวง 3–5 ผล ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 3 ผลต่อ 1 กิโลกรัม วัดความหวานของเนื้อสุกได้ประมาณ 25 องศาบริกซ์ ติดผลปีละครั้งตามฤดูกาลที่กล่าวข้างต้น ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด

การใส่ปุ๋ยทางดิน จะใช้ปุ๋ยสูตร 9-25-25 อัตราต้นละ 2 กิโลกรัม เน้นใส่ในวันที่มีฝน หากมีฝนตกชุกช่วงวันไหน ก็จะใช้โอกาสวันนั้นเร่งการใส่ปุ๋ย แล้วให้ฝนเป็นตัวละลายปุ๋ย หากใส่แล้วฝนตกน้อย ก็ต้องรดน้ำ ให้ปุ๋ยละลายจนหมด

แหล่งที่มา : เทคโนโลยีเกษตร.  (2560). เคล็ดลับการดูแล ช่อดอกมะม่วงให้ติดผลดก สืบค้นเมื่อ 13

พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.technologychaoban. com/agricultural-technology/article_15418

ที่มาของภาพ: Kantamanee Wongket

Total Page Visits: 0 - Today Page Visits: 0
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok