มะม่วงโชคอนันต์

//มะม่วงโชคอนันต์
มะม่วงโชคอนันต์2020-12-03T09:26:11+00:00

มะม่วง “โชคอนันต์” ปลูกแล้วโชคดีมีชัย

โชคอนันต์ชื่อนี้ช่างดีแท้          ให้โชคแก่ผู้ปลูกแสนสุขขี

ให้โชคลาภดอกผลดลทวี       ให้โชคดีโชคอนันต์ทุกวันคืน

มะม่วงพันธุ์ “โชคอนันต์” เป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่พบในคลองมหาสวัสดิ์ กล่าวกันว่า แต่เดิมเป็นพันธุ์มะม่วงของประเทศเมียนมาร์หรือพม่า ในสมัยโบราณ เจ้าเมืองพม่าเดินทางมาเยี่ยมเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้นำพันธุ์มะม่วงดังกล่าวมาเป็นของกำนัลด้วย ครั้งนั้นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จึงมีคำสั่งให้นำมาปลูกไว้ที่สวนในเมืองเชียงใหม่และแจกจ่ายให้แก่ชาวเมือง จนต่อมาได้แพร่หลายไปยังท้องถิ่นอื่น ๆ มีอีกชื่อว่า มะม่วงพันธุ์ “ยอดด้วน” เป็นชื่อที่เรียกกันในแถบเชียงใหม่

มะม่วงพันธุ์ “โชคอนันต์”เป็นพันธุ์ที่มีการติดผลลักษณะเป็นพวง ลักษณะเด่นของมะม่วงพันธุ์นี้ คือ การออกดอกทะวาย (หมายถึง การออกดอกได้ตลอดทั้งปี) ข้อดีของมะม่วงพันธุ์ดังกล่าว คือ ติดผลง่าย มีเปลือกหนา เนื้อแน่น เป็นพันธุ์ที่สามารถทำให้ติดผลนอกฤดูได้ง่ายกว่าพันธุ์อื่น ผลดิบเปลือกมีสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ รสชาติจืด ผลสุกเปลือกสีเหลืองส้ม เนื้อแน่นออกแข็ง ๆ รสหวาน  อีกทั้งยังมีเสี้ยนน้อย (ปิยาดา บุสดี 2558:15 อ้างจากมนตรี, 2556)

แหล่งที่มา : ปิยาดา บุสดี. (2558). การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงในประเทศไทยโดยใช้ลำดับดีเอ็นเอ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5509032131_2595_1680.pdf

Total Page Visits: 12080 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok