กล้วยนาก

กล้วยนาก2020-12-08T03:54:15+00:00

ชิมแล้วมิอยากจากต้อง“กล้วยนาก”

นิยมปลูกกันตามสวนหรือบริเวณบ้าน กล้วยนากมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กล้วยกุ้ง กล้วยกุ้งแดง หรือกล้วยครั่ง ก็เรียกกันกล้วยนากชนิดนี้บางทีเรียกว่ากล้วยนากธรรมดา ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 28-35 เซนติเมตร สูง 300-420 เซนติเมตร ส่วนกาบมีสีแดงปนเขียว แผ่นใบกว้างและหนา มีสีเขียวอมแดงในหนึ่งเครือมี 4-5 หวี

ผลดิบมีสีแดงสดใส เมื่อแก่จัดสีเขียวอมแดง และผลสุกมีสีแดงอมส้ม ผลมีลักษณะกลม ก้านสั้น เนื้อสีส้ม รสหวาน นิยมนำผลมารับประทานสด เช่นเดียวกับกล้วยหอม ส่วนผลดิบใช้ทอดและฉาบน้ำตาล บริโภคหรือขาย

พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) จึงได้นำมากล่าวถึงชื่อพันธุ์มาบรรยาย ดังนี้

กล้วยนากเพียงนากเปล่งแสง       กล้วยกรามแรดแดง

หนึ่งนามว่ากรามคชสาร

(พรรณพฤกษา น.79)

แหล่งที่มา:  “กล้วยนาก” กล้วยโบราณหายาก สุกหอม..รสหวานอร่อย.(2560). สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_19206

น้อย อาจารยางกูร. (2471). พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน. พระนคร: โสภณพิพรรฒนากร.

ที่มาของภาพ :  https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_19206

Total Page Visits: 1476 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok