มะม่วงเขียวสะอาด

//มะม่วงเขียวสะอาด
มะม่วงเขียวสะอาด2020-12-03T09:34:55+00:00

มีมาแต่โบราณคนเรียกขาน “เขียวสะอาด”

มะม่วงเขียวสะอาด เป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์ที่นับได้ว่าหายาก และเป็นที่รู้จักในบางกลุ่มของชาวเกษตรที่ปลูกไม้ผล นิยมกินตอนผลดิบ มีรสมัน หวานอมเปรี้ยวเมื่อแก่จัด เช่นเดียวกับพันธุ์ เขียวเสวย พิมเสนมัน และ ฟ้าลั่นเป็นต้น

ความอร่อยนั้นปรากฏตั้งแต่ในสมัยโบราณจน พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้ลิ้มลองรสแล้วนำมาบรรยายเป็นหนึ่งในชื่อพันธุ์มะม่วงเป็นกาพย์ยานี 11 เมื่อปี พ.ศ.2427 ไว้ดังนี้

มะม่วง เขียวสะอาด               กำเนิดชาติ พิมเสนกลาย
มะม่วง กระจิบลาย                   อีกม่วงล่า หมาไม่แล

ลักษณะทั่วไป ไม้พุ่มยืนต้น สูงประมาณ 10 – 15 ม. ลำต้นตรง เรือนยอดกลม ทึบ ใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเวียน ใบรูปหอกยาวแกมขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนมนแหลม ออกดอกเดือนธันวาคม ถึง มกราคม ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ในช่อดอกหนึ่งๆ จะมีช่อย่อยหลายช่อ ดอกย่อยขนาดเล็กสีเหลืองอ่อน ก้านดอกสั้น ผลสุกเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน

สามารถปลูกด้วย กิ่งตอน กิ่งทาบ การเพาะเมล็ด หรือการเปลี่ยนยอด

แหล่งที่มา : พันธุ์มะม่วงในเมืองไทยมีทั้งเก่าทั้งใหม่ เป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีคุณค่าควรรักษา.

(2560). สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.technologych aoban.com/agricultural- technology/article_14436

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง. (ม.ป.ป.) มะม่วง. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563, จาก http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/fruit/manaifera.html

ส่วนอุตสาหกรรมเกษตร สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (2544). รายงานเกณฑ์คุณภาพและวิธีการตรวจวัดคุณภาพวัตถุดิบ “มะม่วง” เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร. กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

น้อย อาจารยางกูร. (2471). พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธาน. พระนคร: โสภณพิพรรฒนากร.

Total Page Visits: 1425 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok