มะม่วงเขียวเสวย

//มะม่วงเขียวเสวย
มะม่วงเขียวเสวย2020-12-03T09:25:19+00:00

“เขียวเสวย” เขียวสไว ใคร่ชวนเสวย

“เขียวเสวย” เจ้าเอยผลยาวเรียว          พรรณเข้มเขียวสันสีสดสุดเฉิดฉาย

รสเลิศลิ้นกลมกล่อมเกินบรรยาย         แสนเสียดายหากมิลองหมองใจพลัน

     มะม่วงพันธุ์ “เขียวเสวย” มีถิ่นกำเนิดที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่เดิมนั้น อำเภอสามพรานมีพันธุ์มะม่วงหลากหลายชนิด แต่ในเวลาต่อมาเริ่มหายากและใกล้สูญพันธุ์ เกษตรกรจึงได้ร่วมกันปรับปรุงพันธุ์มะม่วงให้มีคุณภาพดีขึ้น คาดว่า จะใช้พันธุ์ของมะม่วงเขียวไข่กาผสมกับมะม่วงหนังกลางวัน จนได้มะม่วงพันธุ์ใหม่ ลูกยาว ผิวเขียวเข้ม เมื่อผลแก่จัดจะมีรสชาติหวานมันกรอบ เมื่อผลสุกจะมีเนื้อสีเหลืองหวานมัน มีชื่อว่า มะม่วงพันธุ์ “เขียวเสวย” ซึ่งกลายเป็นที่นิยมปลูกกันมาจนถึงปัจจุบัน

     จากการสัมภาษณ์นายนิพนธ์ เรืองพระยา (เจ้าของสวนนายต๊ะ) ได้ความว่า “สวนตาชั้น” เป็นสวนแรกที่นำมะม่วงพันธุ์ “เขียวเสวย” มาปลูกในย่านคลองมหาสวัสดิ์ เหตุผลที่นํามาปลูก เพราะในช่วงนั้นเป็นมะม่วงที่ขายได้ราคาดี แม้จะเป็นไม้ผลที่ปลูกยาก แต่ชื่อไพเราะและมีรสชาติอร่อย จึงมีความนิยมจากผู้บริโภคจํานวนมาก เดิมชื่อว่ามะม่วง “แห้ว” ที่มาของชื่อ คือ มีการถวายมะม่วงพันธุ์นี้แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า แต่สมเด็จย่าไม่ได้เสวย และนํามาให้ชาวบ้านทั่วไปรับประทานแทน

แหล่งที่มา : มะม่วงพันธุ์ไทย” อร่อยโดนใจ ผลไม้ยอดนิยม. (2560). สืบค้น 26 ตุลาคม 2563, จาก https://mgronline.com/travel/detail/9600000034067

Total Page Visits: 3127 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok