มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

//มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง2020-12-07T04:02:46+00:00

น้ำดอกไม้สีทอง ครองใจชาวต่างชาติ

“น้ำดอกไม้สีทอง” เป็นพันธุ์ที่กลายจากพันธุ์น้ำดอกไม้ ผลรูปทรงรี ผิวผลเหลืองทองทั้งผลตั้งแต่ยังไม่แก่จัด มีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์น้ำดอกไม้ คือเปลือกหนากว่า ทนทานต่อการขนส่ง ผิวสีเหลืองนวลสวยงามตั้งแต่ยังไม่สุกจัด เมื่อบ่มสุกมีสีเหลืองสดใส ผลทรงกลมยาวเรียว เนื้อละเอียด รสหวานน้อยกว่าน้ำดอกไม้เบอร์ 4 เล็กน้อย เมล็ดลีบ

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ถือเป็นมะม่วงสายพันธุ์ยอดนิยมที่เน้นปลูกเพื่อการส่งออก มีลักษณะที่แตกต่างจากมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์เดิมที่เมื่อผลยังอ่อนอายุราว 1-2 เดือน สีของผลจะเป็นสีเขียว แต่เมื่อช่วงดังกล่าวไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนตลอดทั้งผล และเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งผลแก่เห็นเป็นสีทองอร่ามทั้งต้น เมื่อสุกจัดผิวเปลือกจะมีสีเหลืองที่เข้มขึ้น เนื้อด้านในมีสีเหลืองทองสวย รสชาติหวานหอม เป็นหนึ่งในมะม่วงยอดนิยมตลอดกาลของคนไทยและชาวต่างชาติ เช่น ประเทศญี่ปุ่น

การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้นั้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำดอกไม้สีทองหรือน้ำดอกไม้เบอร์ 4 หากต้องการปลูกเพื่อการส่งออกหรือขายในประเทศก็ต้องห่อผลให้ผิวมะม่วงมีสีสวยให้เป็นมะม่วงเกรดพรีเมี่ยม โดยมีตลาดใหญ่ๆ อยู่ที่ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง หากมะม่วงผิวไม่สวยแล้วจะไม่รับซื้อ หรือซื้อก็จะถูกตีราคาเป็นมะม่วงยำ

แหล่งที่มา : ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท (ม.ป.ป.) การปลูกมะม่วงน้ำดอดไม้สีทอง. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Thospakk. (2563). มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563, จาก https://farm.co.th/มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง/

ที่มาของภาพ: สมชาย กลิ่นมะพร้าวมะม่วงและฝรั่งไต้หวัน

Total Page Visits: 7925 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok