มะม่วงน้ำดอกไม้

//มะม่วงน้ำดอกไม้
มะม่วงน้ำดอกไม้2020-12-07T02:46:38+00:00

กินกับข้าวเหนียวหวานล้ำ จำต้องเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้

“มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้” เป็นมะม่วงประเภทรับประทานผลแบบสุก เจริญเติบโตดี ออก ดอกง่ายและดก สามารถบังคับให้ออกดอกนอกฤดูได้ดี ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ค่อนข้างกลมยาว ปลายผลแหลม มีผิวเรียบ เปลือกบางเปราะ มีต่อมกระจายอยู่ห่างๆ ทั่วผล ผลดิบเปลือกมีสีเขียวนวล เนื้อมีสีขาว แน่น เมล็ดแบนยาว มีรสเปรี้ยวจัด เมื่อผลสุกเปลือกมีสีเขียวอมเหลืองถึงเหลือง ช้าง่าย รสหวาน มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย (ปิยดา บุสดี, 2558 อ้างจาก มนตรี, 2556)

มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นมะม่วงท้องถิ่นในไทย ปัจจุบันพบปลูกในทุกภาค และมีการปลูกเพื่อการค้ามากในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

เป็นมะม่วงที่นิยมรับประทานสุก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เนื่องจาก ผลสุกมีสีเหลืองทอง สวยงาม เนื้อมีสีเหลืองอมครีม เนื้อแน่นปานกลาง มีความนุ่ม และรสหวาน นิยมรับประทานเป็นผลไม้สุกหรือใช้ทำขนมหวาน อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีม และแยม เป็นต้น

แหล่งที่มา : ปิยดา บุสดี. (2558). การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ของมะม่วงใน

ประเทศไทยโดย ใช้ลำดับดีเอ็นเอ. (วิทยานิพนธ์). (ม.ป.พ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก   http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015 _5509032131_2595_1680.pdf

Puechkaset. (2560). มะม่วงน้ำดอกไม้ ประโยชน์ สรรพคุณ และการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้. สืบค้นเมื่อ 12

พฤศจิกายน 2563, จาก https://puechkaset.com/มะม่วงน้ำดอกไม้/

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/mangostickyriceoriginal/photos/มะม่วงน้ำดอกไม้-หวานๆ-สดใหม่จากสวนเลยจ้า/1732942757008416/

Total Page Visits: 1633 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok