น้อยหน่าพันธุ์โบราณ

//น้อยหน่าพันธุ์โบราณ
น้อยหน่าพันธุ์โบราณ2020-12-09T05:50:27+00:00

น้อยหน่าพันธุ์โบราณ

ได้ยินตามเล่าขาน “พันธุ์โบราณ” คือน้อยหน่า

“น้อยหน่า” ไม่ใช่พันธุ์ไม้ผลประจำถิ่นของไทย แต่เป็นเป็นไม้ผลประจำถิ่นในแถบอเมริกากลาง เรียกกันว่า “อะ โน น่า” เล่ากันว่านำเข้ามาปลูกในประเทศแถบเอเชียครั้งแรกโดยชาวสเปน และชาวโปรตุเกส และสันนิษฐานว่า นำมาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำพันธุ์มาเผยแพร่ บ้างเล่าว่าชาวอังกฤษ เป็นผู้นำน้อยหน่าจากอินเดียเข้ามาเผยแพร่ในไทย ในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ

ในปัจจุบัน น้อยหน่าเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจาก มีเนื้อนุ่ม หอมหวาน และให้เนื้อมาก โดยในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาคกลาง เรียก น้อยหน่า ภาคตะวันออก เรียก นอแฟ, มะนอแฟหรือมะแฟ ภาคอีสาน เรียก มักเขียบ ภาคใต้ เรียก น้อยแน่ ลาหนัง (ปัตตานี) ชื่ออื่นๆ เตียม, น้อยแน่, มะลอแน่, มะออจ้า เป็นต้น

ด้วยความนิยมในน้อยหน่าเกษตรกรในประเทศไทยจึงนิยมนำมาปลูกโดยส่วนมาปลูกด้วยเมล็ดทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ง่าย น้อยหน่าในประเทศไทยจึงมีหลากหลายสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่นิยมในปัจจุบันนั้น มีความแตกต่างจาก เป็นอย่างมาก จากคำบอกเล่าของคุณจงดี เศรษฐอำนวย ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลศาลายา และ สวนผลไม้ฯลุงบุญเลิศ ณ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เล่าว่า “น้อยหน่าพันธุ์โบราณ” นั้นจะสามารถแกะแบ่งเนื้ออกมาและรับประทานได้ทันทีต่างจากสายพันธุ์ในปัจจุบันที่ต้องปอกหนังออกทั้งหมดเพื่อรับประทาน

แหล่งที่มา:น้อยหน่า’ ไม้ผลไม่กลัวแล้ง ปลูกกันได้ทุกบ้าน ว่าแต่…ใครนำเข้ามาในไทย?. (2562). สืบค้น

3 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_37819

Total Page Visits: 1257 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok