ฝรั่งแป้น

ฝรั่งแป้น2020-12-08T02:54:13+00:00

มิมีสิ่งใดแทน “ฝรั่งแป้น” รสหวานกรอบ

ลักษณะลำต้นเป็นไม้ทรงพุ่ม สูง 3-5 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน และทนต่อความแล้ง และน้ำขังได้เล็กน้อย แต่โดยทั่วไปมักชอบเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย สภาพพื้นที่มีการระบายน้ำดี สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 1 ปีหลังปลูก ผลสามารถเก็บได้ในช่วง 4-5 เดือน หลังติดดอก ซึ่ีงผลที่ได้จะติดผล และถึงระเก็บไม่พร้อมกันทั้งต้น โดยทั่วไปจะให้ผลได้ในช่วงปลายฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน คือ ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ และสายพันธุ์ที่ปลูก

พันธุ์แป้นสีทองหรือฝรั่งแป้น มีลักษณะผลค่อนข้างกลม ผลดิบมีสีเขียวสดออกอ่อนเล็กน้อย ผลห่ามหรือระยะเก็บผลจะมีลักษณะสีเขียวอ่อนออกเหลืองทอง ขนาดกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร มีรสหวาน กรอบ เมล็ดน้อย

แหล่งที่มา: ฝรั่ง.(ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.pandinthong.com/

ที่มาของภาพ :  https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_114429

Total Page Visits: 1666 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok