ส้มโอขาวหอม

//ส้มโอขาวหอม
ส้มโอขาวหอม2020-12-09T10:02:21+00:00

อร่อยจนต้องยอม “ส้มโอขาวหอม” นครชัยศรี

“ส้มโอขาวหอม” เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดนครปฐม โดยมีแหล่งเพาะปลูกที่เดียวกับส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวพวง ปลูกมากที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และยังเป็นหนึ่งในพันธุ์ “ส้มโอนครชัยศรี” ที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากในอดีตพื้นที่นครชัยศรีมีพื้นที่กว้างขวาง เรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ในฤดูน้ำหลากจะพัดพาเอาตะกอนอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ์มาสะสม ชาวบ้านจะเรียกกันว่า “น้ำไหล ทรายมูล” รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะของส้มโอขาวหอมมีขนาดใหญ่ บางผลอาจหนักถึง 3 กิโลกรัม ก้นผลมีลักษณะเรียบถึงเว้าเล็กน้อย เมื่อผลยังไม่โตเต็มที่ผิวของส้มโอจะมีขนนุ่มมือ โดยทั่วไปมีสีเขียวอมเหลือง เปลือกบาง ลอกออกได้ง่าย ผนังกลีบมีสีขาว ส่วนตัวเนื้อมีสีขาวอมเหลือง ขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งยังมีลักษณะแห้ง มีรสชาติอมเปรี้ยวและมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น คือ ผลที่เก็บทิ้งไว้จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงได้ชื่อว่า “ส้มโอขาวหอม”

แหล่งที่มา: กัลปพฤกษ์ ลีละวัฒน์. (2534). การศึกษาลักษณธทางกายภาพและเคมีของผลส้มโอ 7 พันธุ์. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/Horticulture/2534/ Ms/KunlapapuckLe/KunlapapuckLeAll.pdf

ไร่กล้อมแกล้ม. (ม.ป.ป.). ส้มโอ. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=111

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. (2559). นครปฐมเตรียมจัดงาน “วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีนครปฐม” ครั้งยิ่งใหญ่. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.nptlocal.go.th/index .php?options=news&mode=detail_rss&id=515

ที่มารูปภาพ: Central Plaza Salaya

Total Page Visits: 1471 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok