ส้มโอขาวน้ำผึ้ง

//ส้มโอขาวน้ำผึ้ง
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง2020-12-09T09:31:17+00:00

เห็นแล้วอึ้ง “ส้มโอขาวน้ำผึ้ง” ชวนลิ้มลอง

“ส้มโอขาวน้ำผึ้ง” เป็นส้มโอประจำถิ่นของจังหวัดนครปฐม แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในอำเภอสามพราน เป็นสายพันธุ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกสิทธิบัตร “ผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันว่าเป็นส้มโอที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ส้มโอสายพันธุ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในส้มโอนครชัยศรี เนื่องจากเดิมพื้นที่นครชัยศรีมีพื้นที่กว้างขวาง เรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ในฤดูน้ำหลากจะพัดพาเอาตะกอนอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ์มาสะสม ชาวบ้านจะเรียกกันว่า “น้ำไหล ทรายมูล” รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ “ส้มโอนครชัยศรี” มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่น ๆ

ที่มาของชื่อ “ส้มโอขาวน้ำผึ้ง” มาจากรสชาติที่หวานอมเปรี้ยว และมีเนื้อสีขาวอมเหลืองเล็กน้อยคล้ายสีของน้ำผึ้ง รูปทรงกลมนูน เปลือกผิวบาง เนื้อแน่นน้ำหนักดี ไม่มีรสขมและรสซ่า ด้วยรสชาติความอร่อยและเนื้อสีขาวอมเหลืองที่คล้ายสีของน้ำผึ้งนี้เองจึงได้ชื่อว่า “ส้มโอขาวน้ำผึ้ง”

แหล่งที่มา: กัลปพฤกษ์ ลีละวัฒน์. (2534). การศึกษาลักษณธทางกายภาพและเคมีของผลส้มโอ 7 พันธุ์. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/Horticulture/2534/Ms/ KunlapapuckLe/KunlapapuckLeAll.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม. (2561). ส้มโอมณฑณนครชัยศรี.  สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://dept.npru.ac.th/agridvnp/index. php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=editor_left&slm_id=2248

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. (2559). นครปฐมเตรียมจัดงาน “วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีนครปฐม” ครั้งยิ่งใหญ่. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=news&mode=detail_rss&id=515

Total Page Visits: 3924 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok