ส้มโอขาวพวง

//ส้มโอขาวพวง
ส้มโอขาวพวง2020-12-09T09:54:33+00:00

ที่หนึ่งในทรวง “ส้มโอขาวพวง” รสเลิศล้ำ

“ส้มโอพันธุ์ขาวพวง” เป็นส้มโอสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมของนครชัยศรี นิยมปลูกกันมากในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยในอดีตพื้นที่นครชัยศรีมีพื้นที่กว้างขวาง เรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ในฤดูน้ำหลากจะพัดพาเอาตะกอนอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ์มาสะสม ชาวบ้านจะเรียกกันว่า “น้ำไหล ทรายมูล” รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์

ส้มโอพันธุ์นี้มีขนาดของผลโตปานกลาง ก้นผลมีลักษณะเว้าเล็กน้อย เนื้อมีสีขาว มีน้ำมาก ขนาดของเนื้อค่อนข้างใหญ่ มีรสเปรี้ยวอมหวานเมล็ดมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Siamese Seedless Pummelo”

ส้มโอพันธุ์ขาวพวงเป็นที่นิยมในจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่นั้นนิยมนำส้มโอหรือในภาษาจีนเรียกว่า “โย่วจื่อ” (柚子) ซึ่งเป็นผลไม้ที่เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลมาใช้เป็นของไหว้ในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลไหว้พระจันทร์ วันสารทจีน วันไหว้บรรพบุรุษ เป็นต้น ด้วยเอกลักษณ์ของส้มโอพันธุ์ขาวพวงที่มีลูกหัวจุกยาวคล้ายลูกน้ำเต้า ซึ่ง“น้ำเต้า” หรือในภาษาจีนเรียกว่า “หูหลู” (葫芦)  เป็นสัญลักษณ์มงคลชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าข้างในบรรจุน้ำทิพย์แห่งความเป็นอมตะไว้  และยังมีความหมายในการช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงทำให้ส้มโอพันธุ์ขาวพวงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์

แหล่งที่มา: กัลปพฤกษ์ ลีละวัฒน์. (2534). การศึกษาลักษณธทางกายภาพและเคมีของผลส้มโอ 7 พันธุ์. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.lib.kps.ku.ac.th/SpecialProject/Horticulture/2534/Ms/ KunlapapuckLe/KunlapapuckLeAll.pdf

เคล็ดลับกระตุ้นโชคลาภด้วย 14 ของมงคล จีน. (2562). สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/24632

“ใบส้มโอ” ไม้มงคลช่วยขับไล่ความโชคร้าย. (ม.ป.ป.). สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.ch3thailand.com/news/scoop/9316

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมประมูลส้มโอพันธุ์แท้ดั้งเดิมนครชัยศรี 5 สายพันธุ์ ภายในงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีนครปฐม. (ม.ป.ป.). สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.nakhonpathom.go.th/gallery/ detail/821

ชวนเที่ยวงาน “The Best Of Nakornpathom” วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดี 100 ปี นครปฐม. (2563). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก https://mgronline.com/local/detail/9630000098456

ที่มารูปภาพ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917861945021704&set =a.364457307028840&type=3

Total Page Visits: 1764 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok