ส้มโอพันธุ์ทองดี

//ส้มโอพันธุ์ทองดี
ส้มโอพันธุ์ทองดี2020-12-09T09:48:29+00:00

“ส้มโอพันธุ์ทองดี” คือทองที่ท่านควรทาน

“ส้มโอพันธุ์ทองดี” หรือชาวสวนเรียกกันว่า “ส้มโอทองดี” นิยมปลูกมากในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ถือเป็นหนึ่งใน “ส้มโอนครชัยศรี” เนื่องจากเดิมพื้นที่นครชัยศรีมีพื้นที่กว้างขวาง เรียกว่า “มณฑลนครชัยศรี” มีแม่น้ำสายหลักคือ แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ในฤดูน้ำหลากจะพัดพาเอาตะกอนอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ์มาสะสม ชาวบ้านจะเรียกกันว่า “น้ำไหล ทรายมูล” รวมทั้งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ “ส้มโอนครชัยศรี” มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าพื้นที่อื่น ๆ พื้นที่ในการปลูกส้มโอนครชัยศรีประกอบไปด้วย อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี และอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของส้มโอพันธุ์ทองดีนี้เองกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตร “ผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ยืนยันว่าเป็นส้มโอที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

ลักษณะของ“ส้มโอพันธุ์ทองดี” มีผลที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนคือทรงผลกลมแป้น ไม่มีจุก มีจีบเล็กน้อยที่ขั้วผล ขนาดผลปานกลาง รสชาติหวาน ไม่มีรสขม กลิ่นหอม เนื้อของส้มโอพันธุ์นี้จะนิ่มฉ่ำน้ำ และมีสีเนื้อคล้ายสีทับทิม ในสมัยก่อนเล่ากันว่ามีผู้เรียกส้มโอพันธุ์นี้ว่า “ส้มสีปูน” เนื่องจากลักษณะสีของเปลือกในและเนื้อที่มีสีแดงคล้ายสีปูน

แหล่งที่มา: ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. (2560). ปลูกส้มโอทองดี ปลูกง่าย รสชาติหวาน รับประทานอร่อย ชาวจีนนิยมซื้อ. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_28406

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม. (2559). นครปฐมเตรียมจัดงาน “วันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีนครปฐม” ครั้งยิ่งใหญ่. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2563, จาก http://www.nptlocal.go.th/index.php?options=news&mode=detail_rss&id=515

Total Page Visits: 4807 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok