สถานที่ท่องเที่ยว2018-10-29T23:36:42+00:00
2018-11-21T00:06:17+00:00

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย

ฟาร์มกล้วยไม้คุณสร้อย ฟาร์มกล้วยไม้ที่รวบรวมกล้วยไม้มากมายหลายพันธุ์ นักท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยี่ยมชมหรือศึกษาวิธีการปลูกกล้วยไม้ โดยคุณสร้อยเจ้าของฟาร์มและยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านนำให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  ภายในจัดบรรยากาศเป็นฟาร์มเปิดซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายรูปในสวนกล้วยไม้ได้อย่างอิสระ [...]

2018-11-21T03:21:54+00:00

บ้านศาลาดิน

"บ้านศาลาดิน" เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาแบบพึ่งพาตนเองของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างรายได้ การแก้ปัญหา และการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในชุมชน [...]

2018-11-24T14:28:41+00:00

นาบัวลุงแจ่ม

นาบัวลุงแจ่ม มีความโดดเด่นในการสร้างบรรยากาศความสวยงามกลางนาบัวฉัตรบุศย์หรือฉัตรขาว โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมบัวบนศาลาที่กว้างขวางที่อยู่กลางนาบัว หรือสามารถพายเรือเพื่อชื่นชมความสวยงามของนาบัวอย่างใกล้ชิด และยังมีการให้ความรู้การทำนาบัว [...]

2020-07-20T15:55:43+00:00

กิจกรรมทำเย็นตาโฟฟักข้าว

กิจกรรมทำเย็นตาโฟฟักข้าว กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของบ้านฟักข้าวในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยทางบ้านฟักข้าวจะเป็นผู้ให้ความรู้และขั้นตอนการปรุงอาหาร คุณขนิษฐา [...]

Total Page Visits: 1127 - Today Page Visits: 1
thThai
en_USEnglish thThai
This website uses cookies and third party services. Ok