พายเรือชมนาบัว

2020-07-20T08:24:58+00:00

กิจกรรมพายเรือชมนาบัว ทางนาบัวได้เตรียมเรือสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ใช้อยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการคนพายให้ก็มีค่าบริการเพียงลำละ20บาทเท่านั้น มีจำหน่ายดอกบัวในราคาเริ่มต้นที่4บาทไปจนถึง25บาท(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด) ราคาของบัวที่วัดตามคุณภาพจะมี บัวใหญ่ บัวรอง บัวเล็ก โดยบัวใหญ่จะมีราคาสูงที่สุด มีจำหน่ายชาบัว ราคา ขวดละ10บาท โดยทำมาจากเกสรของดอกบัวที่เอามาตากแดดแล้วนำมาทำเป็นชา [...]