กิจกรรมทำเย็นตาโฟฟักข้าว

2020-07-20T15:55:43+00:00

กิจกรรมทำเย็นตาโฟฟักข้าว กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของบ้านฟักข้าวในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยทางบ้านฟักข้าวจะเป็นผู้ให้ความรู้และขั้นตอนการปรุงอาหาร คุณขนิษฐา พินิจกุลจะเป็นผู้ให้ความรู้รวมถึงยังลงมือทำที่ละขั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สิ่งที่น่าสนใจในเย็นตาโฟฟักข้าวก็คือน้ำซอสของเย็นตาโฟซึ่งมีการนำฟักข้าวมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมทำให้มีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย สำหรับท่านที่สนใจหรืออยากลิ้มลองรสชาติของเย็นตาโฟฟักข้าวก็สามารถติดต่อทางบ้านฟักข้าวได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างได้เลย วัตถุดิบที่ต้องใช้ [...]