สาธิตทำข้าวตัง

2020-12-14T03:36:20+00:00

เรื่องราวของข้าวตังบ้านศาลาดิน เริ่มจากปีพ.ศ.2542ได้ริเริ่มที่จะผลิตข้าวตังออกมา ทดลองปรุงรสชาติให้มีรสชาติที่อร่อยโดยการโรยด้วยธัญพืชหรือโรยด้วยหมูหยองจนกลายมาเป็นข้าวตังที่มีชื่อเสียงอย่างที่มีในทุกวันนี้ โดยผลงานทั้งหมดเป็นผลผลิตของเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนมหาสวัสดิ์ ที่เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านเกษตรกรเป็นกลุ่มขึ้นมาในปี 2520 มีการสาธิตวิธีการทำข้าวตังให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ซึ่งข้าวตังถือเป็นของขึ้นชื่อของบ้านศาลาดินโดยมีหลากหลายรสชาติที่มีรสชาติอร่อย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชม หลังจากทำเสร็จก็จะให้ปรุงกับเครื่องเคียงที่เตรียมเอาไว้ ที่บ้านศาลาดินมีการบริการน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาฟรี [...]